Váš praktický lékař
pro děti a dorost
v Krnově

Ž ÁDOST O POSUDEK NA STŘEDNÍ ŠKOLU


Možnost on-line žádost o zdravotní "Posudek na střední školu". Po vyplnění formuláře Váš požadavek vyřídíme v nejbližší možné době a budeme Vás informovat SMS zprávou, kterou pošleme na kontaktní telefonní číslo uvedené ve formuláři.

Cena posudku: 

1 přihláška 200 Kč
každá další 100 Kč

 

  • Požadavek s přihláškou
  • Požadavek bez přihlášky
 Příloha: (přihláška na střední školu)
Pokud neudělíte souhlas Vaš požadacek nemůže být zpracována. Souhlasím se zpracovaním osobních údajů.
Ochrana osobnich údajů
Pokud neudělíte souhlas Vaš požadacek nemůže být zpracována. Souhlasím se zpracovaním osobních údajů.
Ochrana osobnich údajů