0 Posudek na střední školu | MUDr. Petr MylekMUDr. Petr Mylek


Žádost o zdravotní posudek na střední školu

On-line žádost o vystavení dokumentu "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání", který slouží jako příloha přihlášky na střední školu nebo odborné učiliště. 
Tato aplikace nabízí 2 možnosti vyplnění - zvolte jednu z nabízených variant:

1.  záložka "Požadavek bez přihlášky" - nutno vyplnit všechna požadovaná pole včetně názvu a kódu oboru dle údajů uvedených na přihlášce

2.  záložka "Požadavek s přihláškou" - po vyplnění základních osobních a kontaktních údajů přiložíte řádně vyplněnou přihlášku (scan nebo foto) 

Po vyplnění formuláře Váš požadavek vyřídíme v nejbližší možné době a budeme vás informovat SMS zprávou, kterou pošleme na kontaktní telefonní číslo uvedené ve formuláři.


Pokud neudělíte souhlas Vaš požadacek nemůže být zpracována. Ochrana osobnich údajů