Váš praktický lékař
pro děti a dorost
v Krnově

P OSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPůSOBILOSTI k ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI a ŠKOLE v PŘÍRODĚ


Možnost on-line žádost o Posudek ke zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě. Po vyplnění formuláře Váš požadavek vyřídíme v nejbližší možné době a budeme vás informovat SMS zprávou, kterou pošleme na kontaktní telefonní číslo uvedené ve formuláři.

Pokud neudělíte souhlas Vaš požadacek nemůže být zpracována. Souhlasím se zpracovaním osobních údajů.
Ochrana osobnich údajů