Váš praktický lékař
pro děti a dorost
v Krnově

CENÍK


zdravotních a administrativních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění
 

 • 200 Kč - Posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu (střední škola, vysoká škola, za každý další posudek ve stejném školním roce 100 Kč).
   
 • 300 Kč - Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.
   
 • 250 Kč - Posudek o zdravotní způsobilosti ke sport.
   
 • 100 Kč - Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (kurzy, tábory, plavecký výcvik, škola v přírodě apod.).
   
 • 70 Kč - Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k nástupu do předškolního zařízení (mateřská škola).
   
 • 150 Kč - Výpis z dokumentace na vlastní žádost pacienta.
   
 • 100 Kč - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.
   
 • 200 Kč - Aplikace nadstandardní očkovací látky.
   
 • 100 Kč - Jiní administrativní úkony (např. vyplnění pojistné události apod.).