Váš praktický lékař
pro děti a dorost
v Krnově

O NÁS


MUDr. Petr MYLEK

narozen v roce 1978 v Krnově

vzdělání 

 • 1984 - 1992 V. ZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov
 • 1992 - 1998 Gymnázium v Olomouci-Hejčíně, anglická sekce
 • 2000 - 2008 Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta

profesní vývoj  

 • 2008 - 2011 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, dětské oddělenísekundární lékař na jednotce intenzivní péče, standardním lůžkovém oddělení a novorozeneckém oddělení
 • 2012 - 2014 Fakultní nemocnice Ostrava, oddělení neonatologiesekundární lékař na jednotce intenzivní péče pro novorozence, intermediárním novorozeneckém oddělení a ambulanci pro rizikové novorozence
 • 2015 příprava k získání odborné způsobilosti v oboru "Praktické lékařství pro děti a dorost"        
 • 2016 zahájení provozu ambulance praktického lékaře pro děti a dorost v Krnově

Zdravotní sestra Radka NovosadováV roce 2008 zařazení do postgraduálního vzdělávacího programu v oboru "Dětské lékařství", zakončeno složením atestační zkoušky a získáním odborné způsobilosti v oboru v roce 2013.
V roce 2015 zařazení do postgraduálního vzdělávacího programu v oboru"Praktické lékařství pro děti a dorost", zakončeno složením atestační zkoušky a získáním odborné způsobilosti v oboru roce 2015.

získané atestace a odborné stáže

 • 2011 ukončení "pediatrického kmene" (IPVZ Praha)
 • 2013 získání odborné způsobilosti v oboru "Dětské lékařství" složením atestační zkoušky (Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové
 • 2015 získání odborné způsobilosti v oboru "Praktické lékařství pro děti a dorost" složením atestační zkoušky (IPVZ Praha)
 • 2013 kurz "Resuscitace novorozence" (VFN Praha)
 • 2014 kurz "Vývojová neurologie" (Fakultní Thomayerova nemocnice Praha)

členství v odborných společnostech
Česká lékařská komora (od r. 2008)
Česká neonatologická společnost Jana Evangelisty Purkyně (od r. 2012)

NAŠE ORDINACE